Wij bedenken creatieve en innovatieve oplossingen en we doen
Wij maken drukte voor jouw organisatie

Een veilige haven

DruktemakersCreatief in omdenken en innovatief voor jouw onderneming.

Hoe veilig voel jij je echt in de organisatie waar jij onderdeel van uitmaakt?
In een veilige omgeving durven mensen zich sneller uit te spreken, durven ze zich kwetsbaar op te stellen, durven ze een “meerdere” aan te spreken en durven ze sneller zichzelf te zijn. Veel organisaties zeggen dat je je mag uitspreken, dat je jezelf mag zijn, maar is dat in de praktijk ook echt zo?
Voor een sociale onderneming hebben we daarom ooit de volgende gedragscode ontwikkeld:

  • Je bent zelf gemotiveerd om te komen
  • Je draagt bij aan een goeie sfeer
  • Je creëert een veilige werkomgeving voor jezelf en anderen
  • Je bent bereid aan je eigen perspectief te werken
  • Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag
  • Je staat open voor feedback

Vanaf het begin lieten we werknemers en deelnemers zelf bepalen wanneer ze wilden werken en op welke tijden, ook een beetje uit gemakzucht; dan hoefden we geen uren bij te houden of te controleren op aanwezigheid. En als je gemotiveerd bent, wil je zelf graag aan de slag was de filosofie. Als mensen niet kwamen opdagen viel dat binnen de groep toch wel op. Technisch gezien kon je dus niet ‘te laat komen’ en toch gingen mensen zich verontschuldigen als ze na 9 uur pas aanwezig waren en anderen eerder waren begonnen. Een keerzijde was dat je het minder snel in de gaten had als het minder goed met iemand ging omdat die persoon steeds later aan de werkdag begon.
 
Het “systeem” dat de sociale onderneming vanaf 2018 deels financierde verwachtte wel een urenregistratie en dus stapten we langzaam af van onze filosofie. We gingen werktijden afspreken en urenregistraties bijhouden.
 
Door de coronacrisis moesten we het beleid verder aanpassen om veiligheid te kunnen waarborgen voor de werknemers en deelnemers, dus stapten we over op een reserveringssysteem; de deelnemers moesten van tevoren aangeven wanneer ze aanwezig wilden zijn. Werknemers zorgden ervoor dat er niet te veel mensen gelijktijdig aanwezig waren en faciliteerden dat deelnemers veilig aanwezig konden zijn.
 
Als onbedoeld gevolg kozen veel werknemers ervoor om de hele dag aanwezig te zijn. Ze voelden niet meer de veiligheid om hun eigen werktijden te bepalen en gingen onbewust meer risico lopen door de hele dag aanwezig te zijn.
 
De gedragscode is al jaren geleden ontwikkeld en wordt geregeld tijdens collectieve vergaderingen besproken, geëvalueerd en onder de aandacht gebracht. Door de coronacrisis en het feit dat de onderneming in een vitaal beroep actief is, hebben we een speciaal coronabeleid ontwikkeld om wel de zorg te kunnen leveren en risico’s te minimaliseren. In het beleid hadden we wederom opgenomen dat werknemers vrij waren om zelf te bepalen wanneer ze aanwezig wilden zijn voor hun deelnemers. Voelde de werknemer zich niet veilig, dan bepaalde hij zelf of hij wel of niet naar zijn werk kwam.
 
Na een aantal weken kwam het hoge woord eruit vanuit de werknemers dat ze zich niet veilig voelden. Pas toen konden we het misverstand uit de wereld helpen dat ze alle vrijheid hadden om zelf te bepalen of en hoe ze aanwezig wilden zijn. Als organisatie waren we toch tekort geschoten in het creëren van een veilige werkomgeving.
 
Het creëren van een écht veilige werkomgeving waarin iedereen zijn of haar gevoel durft uit te spreken is een voortdurende zoektocht. Te vaak gebeurt het nog dat de spanning binnengehouden wordt, maar zoals dat gaat bij spanning, bouwt het op en zoekt het uiteindelijk een weg naar buiten. Ook al weten we dat als je je gevoel mag delen, het de druk van de ketel haalt en de relatie er beter van wordt, toch hebben we er moeite mee om dat gesprek aan te gaan met onze leidinggevende of opdrachtgever.
 
Wij zijn ons er gelukkig bewust van geworden dat een veilige omgeving niet ontstaat door beleid op papier te zetten, maar door in gesprek te blijven met elkaar en iedereen aan te moedigen zich te blijven uitspreken.
 
Wat betekent 'een veilige werkomgeving' voor jou?

>> Geschreven door: Adriaan Pals >> Tekstregie: Annemiek Boezeman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.