Wij bedenken creatieve en innovatieve oplossingen en we doen
Wij maken drukte voor jouw organisatie

Modelen in lagen

DruktemakersCreatief in omdenken en innovatief voor jouw onderneming.

Het goede voorbeeld geven, goed voorbeeld doet goed volgen, voorleven. We kennen allemaal dit soort uitdrukkingen die ons vertellen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons gedrag en dat anderen dit dan mogelijk volgen.

In opvoeding en onderwijs is dat voorbeeld vooral bedoeld voor de kinderen. Maar niet iedereen die zich in de wereld van jeugdzorg en onderwijs begeeft heeft direct contact met kinderen. Als je alleen indirect contact hebt, bijvoorbeeld omdat je leiding geeft aan een onderwijsteam, zul je je moeten richten op de laag waar je het directe contact mee hebt: de leerkrachten.

Dit is wat ik ‘modelen in lagen’ noem. Als je als directeur wilt dat leerlingen gestimuleerd worden om out of the box te denken en zelfstandig hun mening te vormen, dan zul je je leerkrachten het vertrouwen en de ruimte moeten geven om gebaande paden te verlaten. Dit geldt ook voor de jeugdzorgmedewerker die geen direct opvoedkundig contact heeft met de pupil. Deze zal aan ouders gedrag moeten laten zien, wat hopelijk een positieve invloed heeft op het gedrag dat ouders aan hun kinderen voorleven.

Een school moet voor alle leerlingen een veilige plaats zijn. Als je je niet veilig voelt, kun je niet tot leren komen. Dit betekent dus vanuit het idee van modelen in lagen, dat de directeur er verantwoordelijk voor is om de school een veilige plek te maken voor het onderwijsteam. Het creëren van een veilige plaats in een omgeving die extra onveiligheid kent, is een extra uitdaging. Het vraagt van het team om de onveiligheid te onderkennen en deze buiten de school te houden. Het vraagt van de directeur om te weten wat iedere leerkracht zelf verstaat onder veiligheid. En het vraagt in ieder geval om duidelijke regels (niet teveel, niet te weinig) en handhaving hierop. Handhaven op regels heeft te maken met begrenzing en begrenzing is essentieel voor een ieders gevoel van veiligheid. Wie het idee van modelen in lagen omarmt weet dat de leerkrachten regels maken voor de leerlingen. De laag erboven maakt regels voor het personeel. Een blauwdruk ervoor, die in goed overleg vervolgens door het team aangenomen wordt.

Hoe kijk jij naar jouw voorbeeldgedrag, aan wie model jij wat je wilt zien?

>> Geschreven door gastblogger: Maja Zuiderveld >> Tekstregie: Annemiek Boezeman

Maja Zuiderveld is onderdeel van het Druktemakers netwerk. Heb je een vraagstuk op het vlak van onderwijs, asielzoekers & nieuwkomers of burgerschap? En wil je er over bomen in het bos? Maja wandelt je er graag doorheen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.